19 december vergadering

Op 19 december in de middag vindt de laatste vergadering van de GASD van dit jaar plaats. Voorafgaand houden de GCR en de GASD een gezamenlijke eindejaars-lunch. De agenda treft u hier.

Kader sociaal domein (2)

Het College gaat in december nader in debat met de Gemeenteraad over de te formuleren kaders voor het sociaal domein voor de periode 2020-2023. Het debat vindt plaats aan de hand van een notitie waarin het College de 5 thema’s benoemd waarop, naar de mening van het College, nieuwe afwegingen nodig zijn. De GASD zal als toehoorder de raadsvergaderingen van 4 en 11 december bijwonen. De adviesvraag zal volgens schema begin februari 2020 aan de GASD worden voorgelegd. De GASD heeft in de weken erna gelegenheid om in gesprek te gaan met personen en organisaties in de stad die bouwstenen voor het op te stellen advies kunnen leveren.

 

Oktobervergadering

Op donderdag 17 oktober komt de GASD bijeen in vergadering om 13.30 uur. Klik voor de agenda hier. De vergadering is grotendeels openbaar, wilt u (een deel) dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Cliënttevredenheidsonderzoek WMO

De Gemeenteraad heeft op 25 september gesproken over het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019. De wethouder heeft in dit debat aangegeven dat zij met de GASD wil bespreken of er een andere methode van onderzoek mogelijk is; waaronder de vraag hoe andere, nu niet benaderde, groepen kunnen worden bereikt.

Kader sociaal domein (1)

De GASD informeert zich momenteel over de uitgangspunten voor een nieuw kader voor het sociaal domein. Als toehoorder wonen leden van de GASD de vergaderingen van de Gemeenteraad van 18 en 25 september en van 7 oktober bij. Door het college worden de thema’s voor beleid, en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, voorgelegd en toegelicht aan de Raad. In het tijdspad is ook de GASD opgenomen. De wethouder wil snel met de GASD bespreken hoe we de stad kunnen betrekken bij de formulering van het nieuwe kader. Begin volgend jaar zal het college advies vragen van de GASD.

Eerstvolgende vergadering

De eerstvolgende vergadering van de GASD zal plaatsvinden op donderdag 15 augustus vanaf 9.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Dit is de agenda.