Advies over de invoering van een stadspas en een kindpakket.
Adviesdatum: 14/04/2017

Samenvatting:

De GASD heeft, op verzoek van het College van Gouda, meerdere adviezen uitgebracht over de invoering van de Stadspas met een kindpakket:

  1. Als onderdeel van het GASD-advies over de Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulp
  2. Over de Verordening
  3. Over de Regeling

Advies:
Bekijk Advies


Terug