Adviezen

Klik hier voor een overzicht van de uitgebrachte en komende adviezen van de GASD.

Lopende adviesvragen aan de GASD

Adviesvraag Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Geen gevonden.

 

Uitgebrachte adviezen 2021

OnderwerpDatum

Woon(zorg)visie

10/08/2021

Regionale samenwerking Jeugd en Wmo Midden Holland 2021-2024

30/04/2021

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

29/01/2021

Adviesvraag beleidsregels Bijzondere Bijstand

25/01/2021

Uitgebrachte adviezen 2020

OnderwerpDatum

ontwerp nota sociaal domein ‘Iedereen kan meedoen’

25/03/2020

Uitgebrachte adviezen 2019

OnderwerpDatum

Deeltijd-ondernemerschap vanuit de Bijstand

31/05/2019

Cliƫnttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen

20/05/2019

Nieuwe Huisvestingsverordening

25/02/2019

Advies Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid

19/02/2019

Uitgebrachte adviezen 2018

OnderwerpDatum

onafhankelijke cliƫntondersteuning

26/11/2018

advies regiovisie huiselijk geweld

9/11/2018

ongevraagd advies mantelzorgbeleid

5/07/2018

Uitgebrachte adviezen 2017

OnderwerpDatum

Verordening Stadspas (bevordering maatschappelijke participatie)

6/08/2017

Hulp bij Huishouden, advies

18/05/2017

Reactie op advies Participatiewet, d.d. 20 april 2017

9/05/2017

Advies over diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet

20/04/2017

Advies over de invoering van een stadspas en een kindpakket.

14/04/2017

Advies over de nieuwe Cultuurnota over met name de paragraaf die handelt over de relatie met het sociaal domein

10/04/2017

Advies over integrale toegang en ondersteuning in het sociaal domein

7/04/2017

Inspraakreactie van de GASD op het Mobiliteitsplan 2017-2026

27/03/2017

Uitgebrachte adviezen 2016

OnderwerpDatum

Advies Armoede en Schuldhulp

23/12/2016

Reactie GASD / GCR op VN verdrag voor mensen met een beperking

22/11/2016

Advies Sportnota 2016-2020

1/09/2016

Verordening Wmo en Jeugd

23/08/2016

Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg

30/05/2016

Transformatieagenda

12/03/2016

Parkeren voor gehandicapten in Gouda

12/03/2016

Pre-advies Armoedebeleid

3/03/2016