Adviezen

Klik hier voor een overzicht van de uitgebrachte en komende adviezen van de GASD.

Lopende adviesvragen aan de GASD

Adviesvraag Beleidsregels Bijzondere Bijstand

OnderwerpDatum

Woon(zorg)visie

10/08/2021

 

Uitgebrachte adviezen 2021

OnderwerpDatum

Regionale samenwerking Jeugd en Wmo Midden Holland 2021-2024

30/04/2021

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

29/01/2021

Adviesvraag beleidsregels Bijzondere Bijstand

25/01/2021

Uitgebrachte adviezen 2020

OnderwerpDatum

ontwerp nota sociaal domein ‘Iedereen kan meedoen’

25/03/2020

Uitgebrachte adviezen 2019

OnderwerpDatum

Deeltijd-ondernemerschap vanuit de Bijstand

31/05/2019

Cliƫnttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen

20/05/2019

Nieuwe Huisvestingsverordening

25/02/2019

Advies Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid

19/02/2019

Uitgebrachte adviezen 2018

OnderwerpDatum

onafhankelijke cliƫntondersteuning

26/11/2018

advies regiovisie huiselijk geweld

9/11/2018

ongevraagd advies mantelzorgbeleid

5/07/2018

Uitgebrachte adviezen 2017

OnderwerpDatum

Verordening Stadspas (bevordering maatschappelijke participatie)

6/08/2017

Hulp bij Huishouden, advies

18/05/2017

Reactie op advies Participatiewet, d.d. 20 april 2017

9/05/2017

Advies over diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet

20/04/2017

Advies over de invoering van een stadspas en een kindpakket.

14/04/2017

Advies over de nieuwe Cultuurnota over met name de paragraaf die handelt over de relatie met het sociaal domein

10/04/2017

Advies over integrale toegang en ondersteuning in het sociaal domein

7/04/2017

Inspraakreactie van de GASD op het Mobiliteitsplan 2017-2026

27/03/2017

Uitgebrachte adviezen 2016

OnderwerpDatum

Advies Armoede en Schuldhulp

23/12/2016

Reactie GASD / GCR op VN verdrag voor mensen met een beperking

22/11/2016

Advies Sportnota 2016-2020

1/09/2016

Verordening Wmo en Jeugd

23/08/2016

Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg

30/05/2016

Transformatieagenda

12/03/2016

Parkeren voor gehandicapten in Gouda

12/03/2016

Pre-advies Armoedebeleid

3/03/2016