Vergaderingen

De GASD komt maandelijks bij elkaar, de vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda’s en de verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar. Zie het vergaderrooster hieronder. Het aanvangstijdstip en de locatie van de vergaderingen zijn afhankelijk van de agenda.

Bijwonen en inspreken

Elke inwoner van Gouda en elke Goudse organisatie heeft het recht om in te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen op het sociaal domein.

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen?

Voor het inspreekrecht gelden spelregels: u meldt zich uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan bij de secretaris. U stuurt hiervoor een mail naar de secretaris van de GASD. Adres: secretaris@gasd.nl.

U vermeldt in uw mail uw naam, eventuele organisatie en het onderwerp waarover u in wilt spreken.

 

Vergaderrooster openbare vergaderingen GASD

2021

Datum vergaderingAgenda Verslag
21 januari 2021Agenda GASD vergadering 21 januari 2021Verslag GASD vergadering 19 november 2020
18 februari 2021Agenda GASD vergadering 18 februari 2021Verslag GASD vergadering 21 januari 2021
18 maart 2021Agenda GASD vergadering 18 maart 2021Verslag GASD vergadering 18 februari 2021
22 april 2021Agenda GASD vergadering 22 april 2021Verslag GASD vergadering 18 maart 2021
27 mei 2021Agenda GASD vergadering 27mei20121Verslag GASD vergadering 22 april 2021
24 juniAgenda GASD vergadering 24 juni 2021
22 juli
overige data volgen

 

2019

DatumAgendaVerslag
10 januari 2019Agenda voor de openbare vergadering van 10 januari 2019Verslag openbare vergadering GASD 10 januari 2019
14 februari 2019Agenda voor de vergadering van 14 februari 2019Verslag vergadering van 14 februari 2019
28 maart 2019Agenda voor de vergadering van 28 maart 2019Verslag van de vergadering GASD 28 maart 2019er
9 mei 2019Agenda voor de vergadering van 9 mei 2019Verslag van de openbare vergadering GASD van 9 mei 2019
13 juni 2019Agenda voor de GASD 13 juni 2019Verslag van de vergadering van de GASD van 13 juni 2019
18 juli 2019Agenda voor de vergadering van 18 juli 2019
15 augustus 2019Agenda voor de vergadering van 15 augustus 2019
12 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019
19 december 2019

 

Datum vergaderingAgenda Verslag
donderdag 11 januariAgenda 11 januari 2018Verslag 11 januari 2018
donderdag 15 februariAgenda 15 februari 2018Verslag 15 februari 2018
donderdag 22 maartAgenda 22 maart 2018Verslag 22 maart 2018
donderdag 26 aprilAgenda 26 april 2018Verslag 26 april 2018
donderdag 31 meiAgenda 31 mei 2018Verslag 31 mei 2018
donderdag 5 juliAgenda 05 juli 2018Verslag 05 juli 2018
donderdag 13 septemberAgenda 13 september 2018Verslag 13 september 2018
donderdag 18 oktoberAgenda 18 oktober 2018Verslag 18 oktober 2018
donderdag 22 novemberAgenda 22 november 2018Verslag 22 november 2018

 

Vergaderingen 2017AgendaVerslag
Donderdag 26 januariAgenda 26 januari 2017Verslag GASD 26 januari 2017
Donderdag 23 februariAgenda GASD 23 februari 2017Verslag GASD 23 februari 2017
Donderdag 23 maartAgenda 23 maart2017Verslag 23 maart + ingelaste vergadering 5 april 2017
Donderdag 20 aprilAgenda 20 april 2017Verslag 20 april 2017
Donderdag 18 meiAgenda 18 mei 2017gVerslag 18 mei 2017
Donderdag 29 juniAgenda 29 juni 2017 Verslag GASD 29juni17
Donderdag 31 augustusAgenda 31 augustus 2017Verslag 31 augustus 2017
Donderdag 5 oktoberAgenda 5 oktober 2017Verslag 05 oktober
Donderdag 2 novemberAgenda donderdag 2 november 2017Verslag 02 november 2017
Donderdag 30 novemberAgenda donderdag 30 november 2017Verslag 30 november 2017

 

Vergaderingen GASD 2016AgendaVerslag
donderdag 7 januari 2016Agenda vergadering 7 januari 2016Verslag vergadering 7 januari 2016
dinsdag 2 februariAgenda vergadering 2 februari 2016Verslag vergadering 2 februari 2016
donderdag 10 maartAgenda vergadering 10 maart 2016Verslag vergadering 10 maart 2016
donderdag 14 aprilAgenda vergadering 14 april 2016Verslag vergadering 14 april 2016
woensdag 25 meiAgenda vergadering 25 mei 2016Verslag vergadering 25 mei 2016
donderdag 23 juniAgenda vergadering 23 juni 2016Verslag vergadering 23 juni 2016
donderdag 7 juli 2016Agenda vergadering 7 juli 2016Verslag vergadering 7 juli 2016
donderdag 1 septemberAgenda vergadering 1 september 2016Verslag vergadering 1 september 2016
donderdag 13 oktoberAgenda vergadering 13 oktober 2016Verslag vergadering 13 oktober 2016
donderdag 17 novemberAgenda vergadering 17 november 2016Verslag 17 november 2016
donderdag 15 decemberAgenda vergadering 15 december-2016Verslag 15 december 2016