Vergaderingen

De GASD komt maandelijks bij elkaar, de vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda’s en de verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar. Zie het vergaderrooster hieronder. Het aanvangstijdstip en de locatie van de vergaderingen zijn afhankelijk van de agenda.

Bijwonen en inspreken

Elke inwoner van Gouda en elke Goudse organisatie heeft het recht om in te spreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen op het sociaal domein.

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen?

Voor het inspreekrecht gelden spelregels: u meldt zich uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan bij de secretaris. U stuurt hiervoor een mail naar de secretaris van de GASD. Adres: secretaris@gasd.nl.

U vermeldt in uw mail uw naam, eventuele organisatie en het onderwerp waarover u in wilt spreken.

 

Vergaderrooster openbare vergaderingen GASD

2022

Agenda Verslag
27 januari Agenda GASD 27 januari ’22
24 februari
17 maart
21 april
19 mei

 

 

2021

Datum vergadering Agenda Verslag
21 januari 2021 Agenda GASD vergadering 21 januari 2021 Verslag GASD vergadering 19 november 2020
18 februari 2021 Agenda GASD vergadering 18 februari 2021 Verslag GASD vergadering 21 januari 2021
18 maart 2021 Agenda GASD vergadering 18 maart 2021 Verslag GASD vergadering 18 februari 2021
22 april 2021 Agenda GASD vergadering 22 april 2021 Verslag GASD vergadering 18 maart 2021
27 mei 2021 Agenda GASD vergadering 27mei20121 Verslag GASD vergadering 22 april 2021
24 juni Agenda GASD vergadering 24 juni 2021 Verslag GASD vergadering 24 juni 2021
22 juli Agenda GASD vergadering 22 juli 2021 Verslag GASD vergadering 22 juli2021
23 september Agenda GASD vergadering 23 september 2021 Verslag GASD vergadering 23 september
28 oktober Agenda GASD vergadering oktober 2021 Verslag GASD vergadering 28 oktober
25 november Agenda GASD vergadering 25 november 2021 Verslag GASD vergadering 25 november
16 december Agenda GASD vergadering 16 december GASD

 

2019

Datum Agenda Verslag
10 januari 2019 Agenda voor de openbare vergadering van 10 januari 2019 Verslag openbare vergadering GASD 10 januari 2019
14 februari 2019 Agenda voor de vergadering van 14 februari 2019 Verslag vergadering van 14 februari 2019
28 maart 2019 Agenda voor de vergadering van 28 maart 2019 Verslag van de vergadering GASD 28 maart 2019er
9 mei 2019 Agenda voor de vergadering van 9 mei 2019 Verslag van de openbare vergadering GASD van 9 mei 2019
13 juni 2019 Agenda voor de GASD 13 juni 2019 Verslag van de vergadering van de GASD van 13 juni 2019
18 juli 2019 Agenda voor de vergadering van 18 juli 2019
15 augustus 2019 Agenda voor de vergadering van 15 augustus 2019
12 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019
19 december 2019

 

Datum vergadering Agenda Verslag
donderdag 11 januari Agenda 11 januari 2018 Verslag 11 januari 2018
donderdag 15 februari Agenda 15 februari 2018 Verslag 15 februari 2018
donderdag 22 maart Agenda 22 maart 2018 Verslag 22 maart 2018
donderdag 26 april Agenda 26 april 2018 Verslag 26 april 2018
donderdag 31 mei Agenda 31 mei 2018 Verslag 31 mei 2018
donderdag 5 juli Agenda 05 juli 2018 Verslag 05 juli 2018
donderdag 13 september Agenda 13 september 2018 Verslag 13 september 2018
donderdag 18 oktober Agenda 18 oktober 2018 Verslag 18 oktober 2018
donderdag 22 november Agenda 22 november 2018 Verslag 22 november 2018

 

Vergaderingen 2017 Agenda Verslag
Donderdag 26 januari Agenda 26 januari 2017 Verslag GASD 26 januari 2017
Donderdag 23 februari Agenda GASD 23 februari 2017 Verslag GASD 23 februari 2017
Donderdag 23 maart Agenda 23 maart2017 Verslag 23 maart + ingelaste vergadering 5 april 2017
Donderdag 20 april Agenda 20 april 2017 Verslag 20 april 2017
Donderdag 18 mei Agenda 18 mei 2017g Verslag 18 mei 2017
Donderdag 29 juni Agenda 29 juni 2017 Verslag GASD 29juni17
Donderdag 31 augustus Agenda 31 augustus 2017 Verslag 31 augustus 2017
Donderdag 5 oktober Agenda 5 oktober 2017 Verslag 05 oktober
Donderdag 2 november Agenda donderdag 2 november 2017 Verslag 02 november 2017
Donderdag 30 november Agenda donderdag 30 november 2017 Verslag 30 november 2017

 

Vergaderingen GASD 2016 Agenda Verslag
donderdag 7 januari 2016 Agenda vergadering 7 januari 2016 Verslag vergadering 7 januari 2016
dinsdag 2 februari Agenda vergadering 2 februari 2016 Verslag vergadering 2 februari 2016
donderdag 10 maart Agenda vergadering 10 maart 2016 Verslag vergadering 10 maart 2016
donderdag 14 april Agenda vergadering 14 april 2016 Verslag vergadering 14 april 2016
woensdag 25 mei Agenda vergadering 25 mei 2016 Verslag vergadering 25 mei 2016
donderdag 23 juni Agenda vergadering 23 juni 2016 Verslag vergadering 23 juni 2016
donderdag 7 juli 2016 Agenda vergadering 7 juli 2016 Verslag vergadering 7 juli 2016
donderdag 1 september Agenda vergadering 1 september 2016 Verslag vergadering 1 september 2016
donderdag 13 oktober Agenda vergadering 13 oktober 2016 Verslag vergadering 13 oktober 2016
donderdag 17 november Agenda vergadering 17 november 2016 Verslag 17 november 2016
donderdag 15 december Agenda vergadering 15 december-2016 Verslag 15 december 2016