Wie zijn wij?

Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Bob Lodder Penningmeester

"Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het verkleinen van de ervaren kloof tussen burgers en overheid, vooral ten behoeve van de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo kan Gouda de meest humane stad van Nederland worden."

Marion van Leeuwen Secretaris

“Ik maak deel uit van de Goudse samenleving en daarom vind ik het fijn dat ik eraan kan meewerken om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken.”

Djoeki van Woerden

“De Adviesraad bevindt zich op het snijvlak van sociaal beleid en praktijk. Ik laat mij graag informeren door inwoners en organisaties en zal B&W scherp houden door beleid en praktijk te vergelijken: Waar zijn de inwoners van Gouda mee gediend? Wat gaat goed en wat kan beter?”

Ton de Korte

Sinds april 2019 ben ik voorzitter van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.

Liz Cramer lid

Motivatie: gewoon, een steentje bijdragen. In de hoop dat onze gezamenlijkheid tot een kei van een bijdrage leidt.

Jos Versteeg lid

Sinds 2007 mag ik mij Gouwenaar noemen. Ik vind het mooi en nuttig om in de adviesraad beleid aan praktijk (en andersom) te toetsen, zowel gevraagd als ongevraagd. “Beleid en advies moeten voor iedereen te snappen zijn en de praktijk moet kloppen”. Daarmee hoop ik burgemeester & wethouders, de gemeenteraad en de Gouwenaren dichter bij elkaar te brengen.