Wie zijn wij?

Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Gerard Wolters Waarnemend voorzitter en vicevoorzitter

“In het sociale domein speelt heel veel. Ik vind het belangrijk dat daarbij op goede, verantwoorde
wijze wordt omgegaan met mensen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Daar wil ik vanuit de Goudse Adviesraad Sociaal Domein mijn bijdrage aan leveren!”

Herman Klein Secretaris

“In het sociaal domein vind ik vakmanschap, vertrouwen en verbinding van groot belang. Ik zet me daar graag voor in binnen de Goudse adviesraad sociaal domein.”

Bob Lodder Penningmeester

"Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het verkleinen van de ervaren kloof tussen burgers en overheid, vooral ten behoeve van de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo kan Gouda de meest humane stad van Nederland worden."

Marion van Leeuwen Webmaster

“Ik maak deel uit van de Goudse samenleving en daarom vind ik het fijn dat ik eraan kan meewerken om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken.”

Guusje van der Schot

“Graag wil ik mijn ervaring en expertise inzetten voor het Sociaal Domein om de gemeente Gouda (B&W) in hun verantwoordelijkheid als bestuurders te steunen en hen wakker te houden omtrent de realiteit van leven van de in Gouda woonachtige burgers.”

Djoeki van Woerden

“De Adviesraad bevindt zich op het snijvlak van sociaal beleid en praktijk. Ik laat mij graag informeren door inwoners en organisaties en zal B&W scherp houden door beleid en praktijk te vergelijken: Waar zijn de inwoners van Gouda mee gediend? Wat gaat goed en wat kan beter?”

Ton de Korte

Sinds april 2019 ben ik voorzitter van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.