Wie zijn wij?

Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)

Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Ton de Korte Voorzitter

Sinds april 2019 ben ik voorzitter van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.

Bob Lodder Penningmeester/secretaris

"Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het verkleinen van de ervaren kloof tussen burgers en overheid, vooral ten behoeve van de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo kan Gouda de meest humane stad van Nederland worden."

Linda Boot GASD Adviseur

Sinds september 2023 als vrijwilliger verbonden aan de GASD. Als geboren en getogen Gouwenaar hoop ik bij te kunnen dragen aan een stad met een gezond sociaal hart.

Djoeki van Woerden GASD Adviseur

“De Adviesraad bevindt zich op het snijvlak van sociaal beleid en praktijk. Ik laat mij graag informeren door inwoners en organisaties en zal B&W scherp houden door beleid en praktijk te vergelijken: Waar zijn de inwoners van Gouda mee gediend? Wat gaat goed en wat kan beter?”

Mohamed Fallah GASD Adviseur

Sinds Januari 2022 als vrijwilliger verbonden aan de GASD. Mijn doel is om de oude burger optimaal te bedienen van uit het perspectief van het Sociaal Domein

Gerard Schotanus GASD Adviseur

Na 16 jaar raadslid in gemeente Gouda - betrokken op het sociaal domein en vele jaren als bestuurslid van diverse organisaties in het sociaal domein is het voor mij een uitdaging om met de verkregen kennis mij met anderen in te zetten als adviseur voor de gemeente Gouda en alle Gouwenaren.

Petra Hamm GASD Adviseur

Met veel plezier zet ik mij in voor de Goudse Adviesraad Sociaal Domein. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat er speelt bij de Goudse inwoners en organisaties. Op die manier kunnen we het college adviseren voor een goed sociaal beleid.

Annet Keijzer GASD Adviseur

Werkzaam in de uitvoering van de Participatiewet en inburgeringswetten. Mijn streven is om beleid en uitvoering optimaal met elkaar in overeenstemming te brengen.