Advies over diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet
Adviesdatum: 20/04/2017

Samenvatting:

· Tussenevaluatie Participatienota Gouda 2015-2018
· Beleidslijn beschut werk
· Gewijzigde reïntegratieverordening en reïntegratieregeling
· Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen 2016
· Vastgestelde uitgangspunten over de toekomst van Promen.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Adviesaanvraag Tussenevaluatie Participatienota

Adviesaanvraag Tussenevaluatie Participatienota

Terug