Adviesaanvraag Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024 en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024
Adviesdatum: 16/01/2024

Samenvatting:

De verordeningen die het lokale beleidskader bieden voor handhaving binnen het domein van Werk en Inkomen dienen geactualiseerd te worden. De huidige Handhavings- en Afstemmingsverordening zijn verouderd. De Participatiewet en de IOAW/IOAZ laten beperkte ruimte voor lokale beleidskeuzes; wel kan en wordt in de uitvoeringspraktijk altijd gekeken naar de situatie van cliƫnten en maatwerk geboden. De voorgestelde beleidskeuzes zijn gebaseerd op de Handhavingsvisie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024.

De Afstemmingsverordening bevat regels op grond waarvan het college de bijstand kan verlagen als een bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de verplichtingen gerelateerd aan onder andere arbeidsmarktdeelname. De Handhavingsverordening ziet op regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en ook van misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van financieel beheer.

U ontvangt, voor de volledigheid, ook de handhavingsvisie. In de Handhavingsvisie wordt beschreven welke uitgangspunten worden gehanteerd om aan de handhavende opdracht te voldoen. Het document is bedoeld als leidraad voor de uitvoering die gebonden is aan de wet, de handhavingsvisie en de verordening. Uiteraard mag u hierover ongevraagd advies uitbrengen.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
1. Afstemmingsverordening Pw IOAW en IOAZ Gouda 2024 Concept
2. Handhavingsverordening Pw IOAW en IOAZ Gouda 2024 Concept
Adviesaanvraag GASD
3. Handhavingsvisie Pw IOAW en IOAZ Gouda 2023

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024 en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2024

Terug