Verordening Stadspas (bevordering maatschappelijke participatie)
Adviesdatum: 6/08/2017

Samenvatting:

De GASD heeft 2 keer advies uitgebracht:

een advies over de verordening Stadspas en Kindpakket

en advies over de regeling Stadspas en Kindpakket Gouda

De reacties van het College:

 


Terug