Adviesvraag Re-integratieregelingen

Gouda wil de lokale regelingen voor subsidie en andere ondersteuning voor het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt harmoniseren met die van omliggende gemeenten. De GASD en GCR hebben hiertoe een adviesvraag ontvangen. Naar verwachting zullen GASD en GCR dit advies medio augustus uitbrengen aan het College van Gouda.