GASD heeft advies over ontwerpnota sociaal domein uitgebracht

De GASD heeft aan het college van b&w het gevraagd advies uitgebracht over de ontwerp kadernota voor het sociaal domein.