Kader sociaal domein (2)

Het College gaat in december nader in debat met de Gemeenteraad over de te formuleren kaders voor het sociaal domein voor de periode 2020-2023. Het debat vindt plaats aan de hand van een notitie waarin het College de 5 thema’s benoemd waarop, naar de mening van het College, nieuwe afwegingen nodig zijn. De GASD zal als toehoorder de raadsvergaderingen van 4 en 11 december bijwonen. De adviesvraag zal volgens schema begin februari 2020 aan de GASD worden voorgelegd. De GASD heeft in de weken erna gelegenheid om in gesprek te gaan met personen en organisaties in de stad die bouwstenen voor het op te stellen advies kunnen leveren.