Kader sociaal domein (1)

De GASD informeert zich momenteel over de uitgangspunten voor een nieuw kader voor het sociaal domein. Als toehoorder wonen leden van de GASD de vergaderingen van de Gemeenteraad van 18 en 25 september en van 7 oktober bij. Door het college worden de thema’s voor beleid, en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, voorgelegd en toegelicht aan de Raad. In het tijdspad is ook de GASD opgenomen. De wethouder wil snel met de GASD bespreken hoe we de stad kunnen betrekken bij de formulering van het nieuwe kader. Begin volgend jaar zal het college advies vragen van de GASD.