Vergadering 21 januari

Op donderdag 21 januari vergadert de GASD, digitaal. Op de agenda staat het bespreken en vaststellen van het advies dat de GASD in samenwerking met de GCR zal uitbrengen over Beleidsregels voor Bijzondere Bijstand. Tevens zal worden besproken indicatoren waarmee de resultaten voor de burger van het beleid in het sociaal domein kunnen worden gemeten.