Advies GASD over Wmo en Jeugd vastgesteld en uitgebracht

De GASD heeft haar advies opgesteld over de Regiovisie 2021-2024 van Midden Holland over de Wmo en Jeugd “Samen scherper aan de wind” en dit uitgebracht aan het College van B&W van Gouda.