Regionale samenwerking Jeugd en Wmo Midden Holland 2021-2024
Adviesdatum: 30/04/2021

Samenvatting:

Op 29 april 2021 heeft de GASD haar advies uitgebracht aan het Gouds College over de regiovisie Jeugd en WMO: kaders voor regionale samenwerking op de terreinen Jeugd en Wmo 2021-2024.

Nadat de GASD op 8 maart de consultatieversie ontvangen had van “Samen scherper aan de wind” heeft de GASD een uitgebreide consultatieronde gehouden in haar Netwerk en daarnaast overlegd met de adviesraden van omliggende gemeenten.

 

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Adviesvraag Regionale samenwerking Jeugd en Wmo 2021-2024
Consultatieversie Regiovisie Jeugd en Wmo Midden Holland-consultatieversie
210708 reactie College op advies jeugd wmo regiovisie


Terug