Maart-vergadering

Op donderdag 18 maart vergadert de GASD, online. We zullen door enkele ambtenaren worden bijgepraat over de stand van zaken in de vernieuwing van de sociale dienst van Gouda. De GASD gaat met de directeur van Promen in gesprek over “de onderkant van de arbeidsmarkt” én over de mogelijke rol van Promen bij de participatiebevordering van statushouders in relatie tot de nieuwe wet inburgering.

Daarnaast staat op de agenda van de GASD de bespreking van nieuwe en afgeronde adviesvragen.