Advies op de re-integratie verordening 2023

Op 29 augustus verzocht de Gemeente de GASD om een advies inzake de nieuwe re-integratieverordening van de Gemeente Gouda. met het verzoek voor 24 oktober 2023 het advies te ontvangen. Ondanks de korte termijn is de GASD er in geslaagd om vertegenwoordigers van belanghebbende partijen te raadplegen en een advies in te dienen. Deze is nu in te zien onder het kopje Adviezen. https://adviesraadsociaaldomeingouda.nl/adviezen