Adviesvraag Huisvestingsverordening 2023

Eind december ontving de GASD een adviesvraag over de nieuwe huisvestingsverordening voor Gouda die vanaf medio 2023 van kracht zal gaan.

Gemeente Gouda heeft een huisvestingsverordening om de schaarse betaalbare woningvoorraad te
kunnen verdelen op een transparante, eerlijke en democratisch gelegitimeerde wijze. De ervaring leert dat de
slaagkansen in het algemeen beperkt zijn. Er zijn veel woningzoekenden, maar relatief weinig
woningen komen vrij om te kunnen worden toegewezen. Daarom zijn in de huisvestingsverordening
manieren opgenomen die bijsturing mogelijk maken, er is een urgentieregeling, voor diverse
bijzondere doelgroepen worden woningen beschikbaar gesteld vanuit de contingentregeling en er zijn
voorrangsregels voor lokale woningzoekenden.

In de komende weken raadpleegt de GASD haar Netwerk over de nieuwe verordening. Mede op basis hiervan brengt zij in de tweede helft van februari advies uit aan het College van Gouda.