advies regiovisie huiselijk geweld
Adviesdatum: 9/11/2018

Samenvatting:

De GASD heeft advies uitgebracht over de concept-regiovisie “Geweld hoort nergens thuis”. Het betreft een visie van de samenwerkende gemeenten in Hollands Midden op het signaleren en stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (fysiek, seksueel en psychisch geweld en verwaarlozing), zaken die diep ingrijpen in mensenlevens.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Geweld hoort nergens thuis
advisaanvraag regiovisie huiselijk geweld

concept Regio-visie en adviesaanvraag van College Gouda aan de GASD

Terug