Advies Armoede en Schuldhulp
Adviesdatum: 23/12/2016

Samenvatting:

Op 23 december 2016 heeft de GASD, op verzoek van het College van Burgemeester & Wethouders van Gouda, advies uitgebracht over vernieuwd beleid voor armoede & schulden. In het verzoek om advies gaf het College tevens een reactie op het Preadvies over armoede en schulden dat de GASD samen met de GCR in maart 2016 heeft uitgebracht.. De “Concept Kadernota Armoede en Schulden 2017-2020” is in november door de GASD voorgelegd aan een groot aantal organisaties van professionals en vrijwilligers die in enigerlei vorm ondersteunend werkzaam zijn bij de aanpak en bestrijding van armoede en schulden in Gouda. De GASD zich uitgebreid op de hoogte gesteld van de opvattingen die in het maatschappelijk veld leven. Dit heeft zowel mondeling (in enkele bijeenkomsten en bilateraal) als schriftelijk plaatsgevonden.
U kunt doorklikken naar de volgende documenten:

Advies:
Bekijk Advies


Terug