Advies over de nieuwe Cultuurnota over met name de paragraaf die handelt over de relatie met het sociaal domein
Adviesdatum: 10/04/2017

Samenvatting:

Nota “Het Cultureel Vermogen van Gouda”.

Advies:
Bekijk Advies


Terug