Cliënttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen
Adviesdatum: 20/05/2019

Samenvatting:

Op 16 april 2019 is door het College van B&W advies gevraagd over het Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2019 in Gouda en op 20 mei is dit door de GASD, mede namens de GCR, uitgebracht. Met bijlagen.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Adviesvraag GASD GCR 16-04-2019
Memo duiding resultaten CTO 2019
Resultaten Werk en Inkomen; CTO 2019
Rapport CTO Werk en Inkomen Gouda

Op 16 april is door het College van B&W advies gevraagd over het Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) en op 20 mei is dit door de GASD, mede namens de GCR, uitgebracht.

Terug