Integraal Veiligheidsbeleid
Adviesdatum: 24/03/2023

Samenvatting:

230124 Brief adviesverzoek GASD Kadernota IVB

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Concept IVB Kadernota 2023-2026
Evaluatie IVB Gouda 2019-2022 en advies prioriteiten 2023-2026
Brief Reactie op advies GASD IVB Kadernota 2024-2027


Terug