Kaderdocument Inkoop Wmo en Jeugd 2025
Adviesdatum: 1/05/2023

Samenvatting:

GASD uitgebracht Advies Kaderdocument Inkoop Wmo Jeugd 1-05-23

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
brief adviesaanvraag inkoop jeugdhulp wmo GASD 110423
bijlage 1 Concept Kaderdocument inkoop 2025 24 maart (1)
Bijlage 2 participatieproces (1)
Brief Reactie op advies GASD IVB Kadernota 2024-2027


Terug