Re-integratieverordening 2023
Adviesdatum: 23/10/2023

Samenvatting:

Gemeente Gouda heeft in het kader van het ‘ breed offensief’ de re-integratie verordening aangepast met als doel meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Daarbij heeft de Gemeente ook opgenomen dat kwetsbare inwoners en inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer aanspraak kunnen maken op ondersteuning van de Gemeente.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
was-wordt re-integratieverordening tabel
concept Re-integratieverordening Gouda 2023
Adviesverzoek GASD
Reactie op advies GASD DEF getekend


Terug