Uitgangspunten voor Nota Inkoop Wmo en Jeugd
Adviesdatum: 16/12/2022

Samenvatting:
Nog niet beschikbaar.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Reactie College op advies GASD consultatiedocument Inkoop Wmo Jeugd
Gebundelde reacties gemeenteraden en adviesraden (3)


Terug