Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
Adviesdatum: 26/09/2019

Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft de GASD advies gevraagd over de conceptversie van de Adviesverzoek Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2020 20190722 (1)verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2020.

Beleidsdocumenten:
Adviesverzoek Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2020 20190722 (1)
Bijlage 1 Concept verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhul... (1)
Gouda Nota van Toelichting verordening 2020
Was Wordt-lijst
Reactie College dd 8 november 2019 op advies GASD pagina I van 3.
Reactie College dd 8 november 2019 op advies GASD pagina II van 3.
Reactie College dd 8 november 2019 op advies GASD pagina III van 3.

Bijgaand de adviesvraag van het College plus de concept-tekst van de verordening

Terug