Advies deeltijd ondernemerschap vanuit de Bijstand

Op 31 mei heeft de GASD een advies uitgebracht over deeltijd ondernemerschap vanuit de Bijstand . Hiertoe was de GASD verzocht bij brief van 9 april 2019 door het College van B&W. Op 26 juni heeft het College een reactie gestuurd op het GASD-advies.