Adviesvraag Bijzondere Bijstand

Het college heeft aan de GASD en GCR advies gevraagd over modernisering van de Bijzondere Bijstand. Nieuw is dat de gemeente beleidsregels wil opstellen en dat deze beleidsregels ruimte geven voor het bieden van maatwerk. Zoals gebruikelijk raadplegen wij ons netwerk van organisaties om ons te informeren over ervaringen, opmerkingen en vragen over de voorgelegde adviesvraag. Het concept-advies zal door GASD en GCR in de vergadering van 21 januaria worden besproken. Zie ook de pagina adviezen.