Adviesvraag over aanpassing beleid Hulp bij het Huishouden

Op verzoek van het College van B&W heeft de GASD op 17 mei 2017 een Advies Hulp bij Huishouden uitgebracht over een voorgenomen nieuwe richtlijn voor het bepalen van het aantal uren hulp bij het huishouden. Het College beoogt hiermee om mensen (langer) thuis te kunnen laten wonen én om de hulp méér op maat aan te bieden. Klik hier voor de volledige tekst van het “Voorstel voor het aangepaste beleid hulp bij het huishouden en de voorgestelde wijzigingen in de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017”. De reactie van het College op het advies van de GASD kunt u hier lezen.