afscheid Anke Huisman-Mak

Na 3 ┬Ż jaar als voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein
en de Goudse cli├źntenraad nam Anke Huisman-Mak afscheid. Het College van Gouda bood haar een afscheidsreceptie aan op donderdag 21 februari. “In de afgelopen jaren wist zij beide raden op te bouwen tot twee stevige en waardevolle raden die het college van Gouda op tal van onderwerpen binnen (en deels ook op de rand van) het sociale domein advies hebben gegeven. Zij had een duidelijke visie op de functie van beide raden. Bij de adviesvorming betrokken de raden vaak veel partijen en organisaties uit de stad, wat bijdroeg aan een beter en breder gedragen beleid van de gemeente Gouda.
Wij vinden het erg jammer dat zij weg gaat en willen de gelegenheid dan ook niet voorbij laten gaan om haar in het zonnetje te zetten en te bedanken voor al het waardevolle werk dat zij heeft verzet.”

Er is ter gelegenheid van haar afscheid voor haar een receptie gehouden op:
Donderdag 21 februari 2019
Namens het voltallige college willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.”

Is getekend: Wethouder Corine Dijkstra en Wethouder Rogier Tetteroo