Cliënttevredenheidsonderzoek WMO

De Gemeenteraad heeft op 25 september gesproken over het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019. De wethouder heeft in dit debat aangegeven dat zij met de GASD wil bespreken of er een andere methode van onderzoek mogelijk is; waaronder de vraag hoe andere, nu niet benaderde, groepen kunnen worden bereikt.