vergadering in oktober

Vergadering GASD

De eerstkomende vergadering is op donderdag 15 oktober. Vanwege corona vindt deze vergadering digitaal plaats. Op de agenda staat onder meer onze adviesrol in de voorstellen tot bezuiniging van de gemeente. Te gast zal zijn de ambtenaar belast met het organiseren van het toezicht in het sociaal domein.