Nieuwe voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein en Goudse Cliënten Raad

Op 15 april jl. is de heer Ton (A.W.) de Korte na een voortvarende sollicitatieprocedure door Burgemeester en Wethouders van Gouda voor een periode van 4 jaar benoemd tot voorzitter van zowel de Goudse Adviesraad Sociaal Domein als de Goudse Cliënten Raad.
Hiermee is voorzien in de vacature die was ontstaan door het vertrek per 1 februari jl. van mw. Anke Huisman-Mak.