November-vergadering GASD

Op donderdag 19 november vergadert de GASD. voornaamste agendapunten zijn:

1. ambtelijke toelichting op de door de gemeente, samen met de omliggende gemeenten, vast te stellen regiovisie Jeugd en Wmo;

2. de nieuwe regionale aanbesteding voor het route-gebonden vervoer en het collectief vraagafhankelijk vervoer;

3. de ontwikkeling van de basishulp als kerntaak voor de sociaal teams. De directeur van de Sociaal Teams schuift digitaal aan;

4. terugblik op de gesprekken met de wethouder rond de kadernota sociaal domein en over de gemeentelijke begroting 2021;

Vanwege corona zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.