Reactie College op advies Bijzondere Bijstand

Op 9 maart heeft het Gouds college de beleidsregels bijzondere bijstand
behandeld. Besloten is om deze, gewijzigd op onderdelen in lijn met de
door de GASD gegeven adviezen, per 1 april aanstaande in te laten gaan.