Vergadering 24 juni

Op 24 juni houdt de GASD haar volgende vergadering, hopelijk voor de laatste keer in de zoom-vorm. In deze vergadering zullen wij van ambtelijke zijde worden geïnformeerd over de stand van zaken in het voorgenomen beleid over de woonzorgvisie én over een nieuwe verordening voor de re-integratie. Over beide beleidsonderwerpen zal de GASD binnen afzienbare tijd om advies worden gevraagd. Klik hier voor de volledige agenda.