Vergadering 27 mei 2021

Donderdag 27 mei vergadert de GASD; helaas nog steeds online. Ter bespreking staat onder meer de door ons beoogde reikwijdte van onze adviesen. Daarnaast zullen we op enkele actuele thema’s worden ‘bijgepraat’ door ambtenaren:

  • de eerste ervaringen van de gemeente met het werken volgens de integrale toegang voor burgers
  • de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe wet inburgering
  • de achtergronden en prioriteiten in het preventieakkoord.