Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
Adviesdatum: 26/05/2023

Samenvatting:

20230210 Adviesaanvraag GASD Verordening

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Concept-verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda
20230210 Was-wordt Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gouda 2023
20230210 Adviesaanvraag GASD Verordening
Bijlage 3 Pgb-plan Jeugd - Pilot
Bijlage 4 Pgb-plan Wmo - Pilot
230628 Reactie College op advies GASD


Terug