Nieuwe Huisvestingsverordening
Adviesdatum: 25/02/2019

Samenvatting:

De GASD en GCR zijn om advies gevraagd door het College van Gouda over een nieuwe huisvestingsverordening.

Aanleiding voor de adviesvraag is dat de huidige huisvestingsverordening per 1 juli 2019 vervalt. Fragment uit het persbericht van de gemeente: “Een (nieuwe) huisvestingsverordening is nodig om bij woningschaarste te kunnen blijven sturen op een transparante, eerlijke en een democratisch gelegitimeerde verdeling van goedkope huurwoningen. De aanpassingen in de nieuwe huisvestingsverordening betreffen vooral diverse technische en redactionele wijzigingen. De huisvestingsverordening bevat regels voor de toewijzing van huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens (€720,42, prijspeil 2019). De gemeente Gouda werkt hierbij nauw samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Het ontwerp is voor de drie gemeenten op hoofdlijnen gelijk, maar kan lokaal maatwerk bevatten.

Inspraaktermijn: De inspraaktermijn loopt van 17 januari tot en met 27 februari 2019”.

Advies:
Bekijk Advies

Beleidsdocumenten:
Concept-Huisvestingsverordening 2019 Gouda.terinzage
publicatiebericht Goudse Post 16 januari 2019.huisvestingsverordening
waswordt lijst.Gouda
Huisvestingsverordening 2019, reactie gemeente


Terug